Świebodzice - badanie dot. projektu EOG

0%

 • Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy

  nasze miasto przygotowuje się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 


  W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dot. oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym. Pytania w ankiecie dot. występowania oraz  natężenia negatywnych zjawisk. Odpowiadając na pytania prosimy o stwierdzenie czy podany problem występuje na terenie miasta. Jeżeli nie występuje, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "Nieistotne". Jeżeli występuje, prosimy o określenie jego znaczenia wg skali: Mało istotne, Istotne, Bardzo istotne. 

  Ankieta jest anonimowa. Państwa odpowiedzi zostaną poddane analizie, a następnie zostaną wykorzystane w procesie tworzenia wniosku. Czas wypełnianie ankiety nie potrwa dłużej niż 15 minut. 
  Państwa zaangażowanie zwiększy szanse na pozyskanie dotacji. 

  Serdecznie dziękujemy. 

Ładowanie
Ładowanie...